Zapobiegnij awarii


 • Poufne dane powinny zostać zabezpieczone przed niepożądanym dostępem. Najprostszym sposobem zablokowania dostępu do naszych plików jest ustawienie hasła. Hasło możemy ustawić w BIOSie lub systemie operacyjnym.

 

 • Źródłem potencjalnego zagrożenia dla Twoich plików jest także sieć elektryczna. Nagłe skoki napięcia lub nieprzewidziane zakłócenia wywołane przez zjawiska atmosferyczne mogą spowodować niepożądane działanie sprzętu komputerowego, a nawet go zniszczyć. Dlatego zaleca się stosowanie przedłużaczy z filtrami i bezpiecznikami. Innym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa swoim danym jest stosowanie zasilaczy UPS. Pozwalają one na korzystanie z komputera pomimo braku zasilania (przez krótki okres czasu). Dzięki temu zyskujemy klika chwil, aby zapisać aktualnie edytowany dokument i bezpiecznie wyłączyć komputer.

 

 •  Osoby nieposiadające profesjonalnej wiedzy, nie powinny próbować samodzielnie naprawiać ani modernizować sprzętu elektronicznego, gdyż może to spowodować jego trwałe uszkodzenie. Oczywiście istnieje duże prawdopodobieństwo, że uda się nam odzyskać dane z uszkodzonego nośnika, lecz wiąże sie to z niepotrzebnymi kosztami.

 

 • Kolejnym sposobem, który pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo naszych danych, jest regularna archiwizacja, czyli zapisywanie danych na niezależnych nośnikach pamięci (np. pendrive lub płytach CD, DVD). W ten prosty sposób, w razie awarii, tracimy jedynie mały fragment pracy (np. z ostatniej godziny), a nie całość.

 

 • Znaczna część przypadków utraty danych jest spowodowana działalnością niepożądanego oprogramowania (wirusów). W dzisiejszych czasach wirusy rozprzestrzeniają się głównie poprzez internet, dlatego powinno się unikać odwiedzania stron o wątpliwej reputacji. Należy także zwrócić szczególną uwagę na załączniki do wiadomości e-mail, pochodzące z nieznanych źródeł. 

 

 • Nie należy usuwać niepotrzebnych programów za pomocą polecenia "usuń" (delete), ponieważ przy instalacji program dodaje dane w różnych częściach systemu, nie tylko w folderze z programem. Należy zatem stosować dostarczony przez producenta program deinstalacyjny lub użyć odpowiedniego systemowego narzędzia do tego celu przeznaczonego.

 

 • Aby przyspieszyć działanie swojego dysku, regularnie go defragmentuj. Pliki na dysku przechowywane są w wielu częściach i są "składane" w całość dopiero przy odczycie. Defragmentacja dysku powoduje "poukładanie" pliku na dysku, tzn. jest on w całości w jednym miejscu i system nie musi szukać kolejnych jego części.

 

 • Zaleca się także stosowanie dwóch niezależnych dysków twardych. Na jednym z nich instaluje się system operacyjny i aplikacje użytkowe, a na drugim przechowuje ważne dokumenty. Dzięki takiemu podejściu dane są bezpieczniejsze, ponieważ, statystycznie rzecz ujmując, uszkodzeniu najczęściej ulega dysk z systemem operacyjnym (destrukcyjny wpływ wirusów).

 

 • Za każdym razem, gdy zaistnieje potrzeba udostępnienia przestrzeni swojego dysku w sieci (czy to lokalnej, czy internecie), należy odpowiednio zabezpieczyć wszelkie poufne dane (np. programami szyfrującymi). Warto zaopatrzyć sie także w program firewall który utrudni/uniemożliwi dostęp do naszych danych osobom niepowołanym.

 

 • Zachowaj szczególną ostrożność przed skorzystaniem z jakiegokolwiek programu diagnostycznego lub innego tego typu narzędzia. Oprogramowanie to może zmienić strukturę najważniejszych plików i tym samym może przyczynić się do utraty danych.

 

 • Zawsze korzystaj z komendy "cofnij" (UNDO), gdy używasz oprogramowania narzędziowego. Umożliwi to przywrócenie oryginalnej struktury plików, jeśli narzędzie, którego użyłeś, nie było w stanie usunąć problemu.

 

 • Należy zwracać uwagę na miejsce w którym stawia sie komputer. Powinno być ono w miarę bezpieczne, tzn. nie powinno dochodzić do sytuacji, w których o komputer można się potknąć lub zostaje on przypadkowo zalany wodą, np. w wyniku podlewania kwiatów.

 

Większość z powyższych uwag dotyczy osób prywatnych. Przyjęte rozwiązania IT w firmie powinny wyeliminować możliwość ingerencji i manipulacji na powyższym poziomie. Chociaż w kwestiach bezpieczeństwa nigdy dość rozwagi to administrator lokalny lub firma świadcząca usługi powinna zarządzać takimi możliwościami ingerencji na poszczególnych stanowiskach.

 

 

Z nami profesjonalnie i szybko dotrzesz do celu.