Wsparcie


        Rozwój branży IT oraz powszechne użycie komputerów w domach, szkołach, biurach, firmach spowodował, że niezwykle często zapominamy o tym jak istotna jest świadomość tego, że komputery nie są nieomylne. Nieprzemyślane działania człowieka, awaria sprzętu, wirusy mogą spowodować, że cała Twoja dotychczasowa praca pójdzie na marne.

 

Nasza firma oferuje Państwu wraz z wieloletnim doświadczeniem różne formy wsparcia i opieki informatycznej oraz ochrony danych. Każda forma wsparcia i pomocy ma jeden cel. Sprawną bezproblemową i nieprzerwaną pracę infrastruktury IT oraz właściwą ochronę zgromadzonych danych (m.in. zautomatyzowane kopie bezpieczeństwa).

 

 

1. Zlecenia jednorazowe – obejmują serwis urządzeń, konfigurację i naprawę sprzętu, np. zakup i konfigurację nowego sprzętu czy oprogramowania.

 

2. Stała umowa serwisowa – stałe monitorowanie sprzętu, baz danych, bezpieczeństwa i oprogramowania pod kątem ewentualnych awarii. Stosowane wsparcie zapobieganie awariom poprzez wcześniejsze wykrywanie zdarzeń mogących wywołać awarię i ich usunięcie zanim nastąpią. Oferta obejmuje też nieustanny monitoring rynku IT, innowacyjnych rozwiązań, rozwój sprzętu i oprogramowania. Nieustannie myślimy i podpowiadamy co dla firmy jest najlepsze w zakresie sprzętu, oprogramowania czy np. bezpieczeństwa. 

 

3. Czasowa umowa serwisowa – wynikająca m.in. z wdrożenia projektu. Czas monitorowania infrastruktury IT zależny jest od wdrożonych rozwiązań. Po zakończeniu umowy obowiązki monitoringu i utrzymania infrastruktury mogą przejść na administratora lokalnego firmy lub może zostać podpisana stała umowa serwisowa.

 

4. Wsparcie w zakresie analizy istniejącej infrastruktury IT, 

 

5. Proponowanie rozwiązań czy kierunków rozwoju, które pozwolą rozwijać infrastrukturę nadmiarowo i dostosować ją do potrzeb firmy i planowanego rozwoju.